Fizikai és környezeti biztonság üzletág bevezető

27001:2006 szabvány adja meg a követelményeit, illetőleg az ISO/IEC 17799:2006 gyakorlati kézikönyv foglal egységes szerkezetbe.

Az informatikai biztonság elválaszthatatlan része, miként a szabvány is rögzíti, a környezeti, fizikai biztonság.
A védelem célja:
  • Ügyfelünk jogilag, fizikailag körülhatárolt területeinek, épületeinek, egyéb objektumainak fizikai biztonságát,
  • az ezek határain belül tartózkodó személyek életének, testi épségének megóvását,
  • Ügyfelünk tulajdonát képező vagy a rá bízott értékek megőrzését, a különböző létesítmények, berendezések, eszközök, tárgyak vagyonvédelmét, fizikai állagának megóvását hivatott szavatolni.
A védelmi rendszernek biztosítani kell az erőszakos behatolás, támadás, jogosulatlan be- és kilépés, illetve benntartózkodás, az engedély nélküli tárgyi eszköz tranzakciók észlelésének és megakadályozásának feltételeit. Ezen túlmenően a védelmi rendszernek biztosítania kell a tűzvédelem észlelési, illetve egyéb aktív és passzív feltételeit.