Objektum-biztonsági felügyelet helyszíni támogatása

Amennyiben Ön/az Ön vállalata nem rendelkezik kiépített fizikai biztonsági rendszerrel a PROTAN Zrt. a rendszer kiépítésével kapcsolatban az alábbi szolgáltatásokkal áll rendelkezésére:
 1. Az előkészítés stádiumában:
  • felmérést készít a helyszín bejárását, a vezetőkkel való konzultációt, a szervezet tevékenységének tanulmányozását követően,
  • elkészíti a vállalat kockázat elemzését,
  • a fentieket követően nagybani javaslatot készít a kiépítendő rendszerre, ezzel segítséget nyújt a pályáztatás lefolytatásához.
 2. A pályáztatást követően:
  • az elkészült tervek tanulmányozása, véleményezése,
  • javaslat a szükséges módosításokra.
 3. A kivitelezés támogatása:
 4. a rendszer kiépítésének felügyelete, a szükséges módosítások végrehajtása, . a kiépítést követően a tervdokumentációk módosítása az új helyzetnek megfelelően, . az átadás előkészítése és azon való részvétel. A már működő rendszereknél az alábbi szolgáltatásokkal áll az Ön rendelkezésére: . a rendszer állapotának felmérése, a rendszer biztosítja e a "szükséges és az elégséges" védelmet, . kockázat elemzést hajt végre, . javaslatot tesz a rendszer továbbfejlesztésére. Az újonnan kiépített és a már működő rendszereknél az Ön felkérésére folyamatosan a helyszínen végzi a rendszer teljes vagy részleges felügyeletét amely az alábbiakra terjed ki: . a rendszer működésének folyamatos figyelemmel kisérése a jelentkező problémák jelzése, a megoldásukban való részvétel, a karbantartások és a javítások végrehajtásának felügyelete, . belépőkártya jogosultságok, belépések rendezése, szállítások, külsős munkavégzések rendezése, . rendkívüli események kivizsgálása, . élőerős védelem felügyelete, . a működést szabályzó okmányok elkészítésében való részvétel, . javaslatok a rendszer továbbfejlesztésére, azok végrehajtásának felügyelete. A részleges felügyelet a fentiek egyes elemeinek az elvégzését jelenti.