Üzletfolytonossági tervezés

A modern társaságok működési kockázataik csökkentése érdekében kockázatelemzést és azt követően kockázatkezelést végeznek. A kockázatkezelés során arra törekednek, hogy működési kockázataikat csökkentsék, ami esetenként a működési költségek növekedésével járhat. A működési kockázatok teljes mértékben nem szüntethetőek meg, de minden esetben minimalizálhatóak. Ezeket a minimalizált működési kockázatokat maradványkockázatnak nevezzük, melyek kezelésére megéri nagy hangsúlyt fordítanunk.
Miben tud Önnek segíteni a üzletfolytonossági tervezés?
Az üzletfolytonossági tervezés a maradványkockázatok azon részére irányul, melyek realizálódása esetén a társaság alapfunkcióihoz kapcsolódó folyamatok végrehajtása kerül veszélybe.
Az üzletfolytonossági tervezés kettős célja:

  • az előre nem látható, nem kiszámítható események, katasztrófák során keletkező károk minimalizálása,
  • valamint, a bekövetkezett negatív történések utáni mielőbbi rendszer helyreállítás.

Az üzletfolytonossági tervezés folyamata
Az üzletfolytonossági tervezés folyamata az alapfunkciókhoz szükséges folyamatok meghatározásával kezdődik. Ezt követően a kockázatelemzés eredményeit felhasználva azonosításra kerülnek azok a kockázatok, melyek az alapfunkcióikhoz kapcsolódnak, és hozzájuk kapcsolódóan üzletfolytonossági tervezés szükséges. Ezek után a folyamatszabályozás elvei szerint kialakításra kerül az a vészhelyzeti folyamatstruktúra - és később a folyamatok - melyek képesek az azonosított kockázatok bekövetkezése esetén a tartalékolt eszközök felhasználásával a társaság működésének minimális feltételeit biztosítani. Az üzletfolytonossági tervezés a folyamatok bevezetésével zárul, melynek része a szükséges üzletfolytonossági tartalék képzése.
Az üzletfolytonossági tervet annak elkészülte után tesztelni szükséges a működési hatékonyság felmérése céljából.
Az üzletfolytonossági tervezés lépései

  • alapfunkciókhoz szükséges folyamatok azonosítása

Az üzletfolytonossági tervezés ezen lépésében azonosítjuk a társaság főfolyamatait (azon folyamatokat, melyek közvetlenül az alapfunkciók ellátására szolgálnak), valamint a kapcsolódó támogató folyamatok jellemzőit. Amennyiben a társaság rendelkezik ISO9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, úgy a lépés végrehajtása mindösszesen konzultációt igényel Ügyfelünk részéről. Ellenkező esetben a társaság folyamatainak áttekintése több konzultációt és jelentősen hosszabb időt vehet igénybe.

  • kezelendő kockázatok azonosítása

Azonosítjuk azokat a kockázatokat melyek kezelésére az üzletfolytonossági tervnek ki kell térnie. Amennyiben a társaság rendelkezik működésének kockázatelemzésével, úgy az azonosítás során ebből a dokumentumból indulunk ki.


Ellenkező esetben az általánosságban az üzletfolytonosságban kezelt kockázatok, illetve a megismert főfolyamatokhoz megállapítható kockázatok listájából kiindulva azonosítjuk a kezelendő kockázatokat.

  • üzletfolytonossághoz kapcsolódó folyamatok kidolgozása

Katasztrófa helyzetben, a súlyos következményekkel fenyegető rendszerösszeomlások esetén általában nincs idő és mód a szükséges tartalékok, tartalékkapacitások feltárására, és a szituáció által megkövetelt sajátos működési rend adhoc kidolgozására. Ezért a legjelentősebb vészhelyzeti szituációk megoldására folyamatokat dolgozunk ki. A folyamatokhoz kapcsolódóan rögzítjük a vészhelyzeti működési rendet, meghatározva a feladat- és hatásköröket, felelősségi viszonyokat. Meghatározzuk a folyamatok működéséhez szükséges erőforrásokat, infrastrukturális feltételeket.

  • folyamatok bevezetése

A fentiek alapján összeálló üzletfolytonossági terv bevezetését támogatjuk a szükséges oktatások elvégzésével, illetve intézkedési tervjavaslat kidolgozásával, melynek célja a terv működéséhez szükséges erőforrások és feltételek megteremtése.