Kritikus infrastruktúra védelem

A modern társadalom a XXI. században igen nagy kihívásnak kell megfeleljen. Napjainkban előtérbe került a tudás-alapú társadalmi működés. Az ipari struktúrák jelentősen átalakultak, az informatika meghatározó hegemóniájú helyzetbe került. A modern társadalmak nagy mértékben függenek a technikai és virtuális infrastruktúra-rendszerektől. Ezekben a rendszerekben, illetőleg a termelésben fellépő működési zavarok, egyes elemek sérülése, megsemmisülése jelentős kihatással van a gazdaság működésére.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a termelő vállalatoknak, szolgáltatóknak fel kell készülniük a váratlan, zavaró események kivédésére, ha mégis bekövetkezne, annak kezelésére.
Az állam törvényekben, kormányrendeletekben foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Kiemelt ebből a kritikus infrastruktúrák működésének védelme. A kritikus infrastruktúra elemek terrorcselekményekkel, természeti katasztrófákkal, balesetekkel, szándékos károkozással szembeni védelme szempontjából fontos, hogy ezeknek az infrastruktúráknak működésének megzavarása, manipulálása megelőzhető, illetve minimalizálható és kezelhető legyen.
A PROTAN Zrt., mint tanácsadó cég felismerte ennek a problémának a jelentőségét. Eddig is tevékenykedett és jelenleg is tevékenykedik a kritikus infrastruktúra védelemi feladatok megoldásában.
A kritikus infrastruktúrák működése, a kockázati tényezőkkel szembeni védelme a lakosság, az infrastruktúra-tulajdonosok, üzemeltetők, a gazdasági élet szereplői számára kiemelt fontosságúak. A védelmet, a biztonságos működést elősegítő intézkedések értéket képviselnek.

A kritikus infrastruktúrák vonatkozásában meg kell határozni az infrastruktúrához igazodó vizsgálati módszert. Ennek segítségével fel kell tárni a kritikus infrastruktúra körébe tartozó rendszereket és elemeket. Ezeket prioritásuk, a gyakorolt hatásuk szerint be kell sorolni, el kell készíteni az üzemeltetői biztonsági tervet.

A PROTAN Zrt. tanácsadással, szolgáltatásként végzett munkával megbízás esetén részt vesz a kritikus infrastruktúra védelmi feladatok kidolgozásában, szükség esetén végrehajtásában. Az elvégzett munka eredményeként létrejött dokumentumokat folyamatosan szinten tartani, ellenőrizni, aktualizálni kell. Erre állami előírások is kötelezik a tulajdonosokat, üzemeltetőket. A PROTAN Zrt vállalja e feladat folyamatos végzését, a szükséges munkadokumentumok kidolgozását, azok betartásának folyamatos ellenőrzését, a szükséges aktualizálás elvégzését.