Villamos-energia krízismenedzsment tanácsadás

A folyamatos villamos-energia ellátás a modern társadalomban alapvető szükséglet. Az ellátás biztosítását végző szervezetek - általában jogszabályok által is szabályozott - feladata a megfelelő ellátás biztosítása. A megfelelő ellátás biztosításának keretében szükséges az esetleges ellátási krízishelyzetre történő felkészülés, a krízishelyzet megelőzése, illetve a krízishelyzet bekövetkezésekor a következmények enyhítése, felszámolása.
Egy esetleges ellátási válsághelyzet kezelésének alapvető feltétele a kezelésben érintett szervezetek feladat- és felelősségi körének, valamint a feladatok végrehajtásának és a szervezetek közötti együttműködés eljárásrendjeinek meghatározása, rögzítése; célszerűen egy ún. Krízisterv kidolgozása.

Az alkalmazandó eljárásrendeknek egy esetleges krízishelyzet esetén működőképesnek, kipróbáltnak kell lenniük. Ezért fontos feladat ezek előzetes tesztelése.
A krízishelyzet kezelésben érintett szervezeteknek nem csak egy krízishelyzet esetleges bekövetkezésekor van teendőjük, a krízishelyzet megelőzése és a kezelésre történő felkészülés folyamatos tevékenység kell, hogy legyen.
A krízishelyzet kezelésének feladatait - beleértve a megelőzés, felkészülés és a bekövetkezett krízishelyzet következményeinek enyhítését, felszámolását - és mindezek költségét az ellátást biztosító és abban részt vevő szolgáltató vállalatok, szabályozó és egyéb állami szervezetek együttesen kell végezzék és viseljék, elengedhetetlen a hatékony feladatmegosztás és együttműködés.

Társaságunk vállalja a magyar és nemzetközi jogszabályok és változásaik folyamatos figyelemmel követését; a - jogszabályi feltételeknek is megfelelő - egy esetleges ellátási krízishelyzet megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat rögzítő ún. Krízisterv kidolgozását, tesztelését és bevezetését, az abban foglalt feladatok végrehajtásának támogatását, az érintett szervezetek közötti együttműködés szervezését.