Oktatási rendszer fejlesztése

A szervezet sikerességének egyik záloga az, hogy a megfelelő tudással rendelkező, megfelelően kiképzett munkatársakat alkalmazza. Ez egyrészt a munkaerő kiválasztási folyamaton múlik, de nagyobbrészt azon, hogy mennyire képes a szervezet az új munkaerő hatékony és eredményes betanítására, a munkavállalók tudásának szükséges szinten tartására és továbbfejlesztésére.

Az új munkatárs betanítása, beintegrálása a szervezetbe gyakran igen idő- és erőforrás igényes folyamat, leginkább a gyakorlati tudás megszerzése tekintetében, különösen akkor, ha a munkakör speciális - akár csak az adott szervezet működésére jellemző - tudást, felkészültséget igényel. Ha a betanítási folyamat nem kellően szervezett vagy nem pontosan a megfelelő tudás elsajátítására irányul a hosszú és erőforrás-igényes betanítási folyamat nem hozza meg a kellő eredményt.

A változó körülmények között a betanításon túl a szervezetnek folyamatosan gondoskodnia kell munkatársai tudásának, felkészültségének napra készen tartásáról is. Fontos, hogy minden munkatárs időben és megfelelő tartalomban elsajátítsa azt a tudást, ami munkakörének, szervezetének vagy egyéb tényezők változásából adódóan számára szükséges.

Az "élethosszig tartó tanulás" modern eszméjének fényében a szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak munkatársaik folyamatos továbbképzésére. A továbbképzésekre fordított ráfordítás azonban nem térül meg, ha a munkatársakat nem a megfelelő területen vagy módszerekkel képzik tovább. Más esetekben a napi munka mellett nem is marad elegendő idő a továbbképzéseken történő részvételre.

Társaságunk vállalja ügyfelei oktatási/képzési rendszerének felmérését és továbbfejlesztését. A felmérés során meghatározzuk az oktatási rendszer jellemzőit és sajátosságait, kidolgozzuk a fejlesztés lehetséges lépéseit a szervezet igényeihez igazodóan. A felmérést eredményei alapján meghatározzuk a fejlesztés konkrét feladatait és végrehajtásuk módját. Közreműködünk a betanítás, szinten tartó és továbbképzések során elsajátítandó ismeretek körének (képzési igény) pontos azonosításában, a képzési folyamatok továbbfejlesztésében, az oktatás-képzés eredményességét és hatékonyságát javító egyedi módszerek kidolgozásában és bevezetésében.